PANDORA

STED: Havneholmen, København V
OPDRAGSGIVER: Pandora
PROGRAM: Udvikling og opførelse af nyt domicil
STØRRELSE: 13.400 M2 / Ca. 335 mio. DKK
STATUS: 2012 - 2016
SAMARBEJDSPARTNERE: SogM Rådgivende Ingeniører, Lightscapes

Da Pandora traf beslutningen om at flytte til Havneholmen, og lade Skanska opføre et projektdomicil til dem, bistod SITE fra helt tidligt i processen med at optimere Skanskas projekt, og tilføre det kommende domicil mest mulig værdi. SITE har i de tidlige faser bistået med kontraktforhandlinger og test layout af arbejdspladser, samt udarbejdet optimeringsforslag, for at skabe en bedre sammenhæng til organisationen, forbedre arealforbruget og tilføre spændende rumligheder. I den efterfølgende byggeproces har SITE arbejdet med at få Pandoras Brand afspejlet i husets kvaliteter og aptering, og har ligeledes forestået indretningsprincip, møbeludbud og supplerende lysprojekt.

Projektbillede_4
Projektbillede_3
Projektbillede_2
Projektbillede_1