PANDORA

STED: Havneholmen, København V
OPDRAGSGIVER: Pandora
PROGRAM: Udvikling og opførelse af nyt domicil
STØRRELSE: 13.400 M2 / Ca. 335 mio. DKK
STATUS: 2012 - 2016
SAMARBEJDSPARTNERE: SogM Rådgivende Ingeniører, Lightscapes

SITE startede med at rådgive Pandora i forbindelse med screening af mulige lejemål og projektbyggerier, hvor SITE udførte test layouts, flow analyser, analyser af brutto/netto forhold, økonomi samt kom med optimeringsforslag til de mulige projektbyggerier. Da Pandora traf beslutningen om at flytte til Havneholmen, og lade Skanska opføre et projektdomicil til dem, har SITE lige siden arbejdet for at optimere Skanskas projekt, og for at tilføre det kommende domicil mest mulig værdi for pengene. Først ved bistand, granskning, kommentering og forhandling i forbindelse med kontraktindgåelse, og herefter som Pandoras bygherrerådgivere, med ansvar for at få bygningen til at modsvare Pandoras organisation og brand, samt sikre, at Pandora får så meget kvalitet for pengene som muligt. SITE står også for, at tidsplaner overholdes og at Pandora rettidigt får formidlet ønsker og krav til de udførende entreprenører.

SITE har i de tidlige faser kommet med optimeringsforslag, for at skabe en bedre sammenhæng til organisationen, forbedre arealforbruget og tilføre arkitektoniske rumligheder. Herudover har SITE arbejdet med at få Pandoras Brand afspejlet i husets kvaliteter og aptering, og har ligeledes forestået indretningsprincip samt møbeludbud, og supplerende lysprojekt.

Ved alle faseskift har SITE gransket projektet og har tilset, at den lovede kvalitet og Pandoras tilkøb er indarbejdet i projektet. I udførelsesfasen fører SITE tilsyn, deltager i byggemøder, gransker økonomi, herunder aftalesedler for tilkøb, og tilser generelt at udførelsen svarer til Pandoras krav. Endvidere styres lejerleverancer og grænseflader koordineres.

pandora_01
pandora_mellemgang_01
pandora_kantine_01
pandora_modelokale_01