Novozymes Bagsværd

STED: Bagsværd
OPDRAGSGIVER: Novozymes A/S
PROGRAM: Idékonkurrence om revitalisering af Novozymes' administrative bygninger og arealer i Bagsværd
STØRRELSE: -
STATUS: Konkurrence 1. plads (igangværende)
SAMARBEJDSPARTNERE: -

SITE vandt Novozymes' idékonkurrence om at anvende Novozymes' kvadratmetre i Bagsværd på en smartere og mere tidssvarende måde. Kravet var, at der skulle skabes arbejdsforhold, hvor alle medarbejdere fik et mere inspirerende arbejdsmiljø, der kunne afspejle Novozymes stræben efter innovation og samarbejde. En revitalisering af det eksisterende hovedsæde skulle kombineres med et nyt supplerende kontordomicil.

Efterfølgende har SITE bistået Novozymes med deres løbende bygningsstrategi, og har forestået diverse ombygninger i kontorarealerne, herunder ombygnng og indretning af marketingsafdelingen, ombygning og indretning af laboratoriearbejdspladser, ombygning af kaffeøer/uformelle mødezoner, indretning af tele-presence rum, ombygning af patentafdelingen samt ombygning, indretning og samling af Novozymes´ direktion.

Hertil kommer et løbende analysearbejde, volumestudier for nybyggeri og skitsering af ny kombineret adminstrations- og laboratoriebygning. SITE har således forestået processen med en løbende udvikling af Novozymes primære adminstrationsbygning, ”8X” i Bagsværd. Arbejdsplads-arealerne optimeres og ombygges løbende, hele tiden med fokus på en mere intelligent og fleksibel brug af kvadratmetrene, som til stadighed skal balancere mellem at skabe ro og koncentration og samtidig understøtte synergi og videndeling i organisationen.

projektbilled_04
projektbilled_02
projektbilled_01
projektbilled_03