Novo Nordisk Fonden / NOVO A/S

STED: Tuborg Havnevej 19, Hellerup
OPDRAGSGIVER: Novo Nordisk Fonden / NOVO A/S
PROGRAM: Ombygning, indretning samt workspace management
STØRRELSE: Fase 1: 2.400 M2, Face 2: 1.000 M2, Fase 3: 400 M2, Fase 4-6: 5.000 M2
STATUS: 2010-2015 / Fase 4-5-6 opstartes 2016)
SAMARBEJDSPARTNERE: SJ Rådgivende Ingeniører, NIRAS, DEKO

Da beslutningen om at flytte de to kulturer sammen og den nye adresse var fundet, ønskede Novo Nordisk Fonden at gennemføre hele den fysiske flytning, inklusiv projektering, ombygning og indretning på kun 4 måneder. Byggesagen blev af hensyn til den pressede tidsplan gennemført i partnering, hvilke stillede store krav til alle parter.

Selve indretningen og de fremtidige rammer for organisationen blev gennemført i et dynamisk forløb, hvor strategisk rådgivning, planlægning, projektering og dialog blev suppleret med 1:1 eksempler på detaljer og materialer.
Novo ønskede fordelen ved en transparent organisering, men havde samtidigt et høj krav til koncentration og fortrolighed. Der var yderlige et ønske om at forbedre den interne kommunikation og afdække et eventuelt potentiale, ved at placere Novo A/S og Novo Nordisk Fonden på samme lokation. Det var et krav fra Fonden at arbejdsmiljø og bæredygtige tiltag, samt robusthed for fremtidige organisationsændringer skulle være et designparameter.
Hovedgrebet bestod i at flytte alle faste arbejdspladser ud til facaden i daglysoptimerede kontorer, hvor kun væggene vinkelret på facaden blev udført som lukkede. Mod bygningens indre og atrium er der udelukkende vægge af glas og store gladsskydedøre. Herved bevares den gode udsigt fra alle steder i bygningen og der skabes et fælles kontor med “demokratisk udsigt til alle medarbejdere”. Midterzoner blev indrettet til fleksible arbejdspladser.

Organisationen opleves som fuldstændig transparent og inviterer til samarbejde og kommunikation medarbejderne imellem. For at styrke, at videdelingen sker i et dynamisk og uformelt miljø, er der etableret flere nye områder uden for kontorerne, som understøtter det daglige arbejde, og formidler Novos identitet. SITE har arbejdet videre med optimering og ombygning af huset i flere faser, og opstarter pt. ny omdisponering og udvidelse af flere etager i 3 faser ultimo 2016.

trappe_01
projekt_03
projekt_04
projekt_01