Mennesket før værket

At ville skabe en human og indfølt arkitektur, som sætter mennesket i centrum, har historisk været et af arkitektens adelsmærker.

Men desværre sælger behageligt indeklima og funktionel indretning ikke lige så godt som flotte billeder af bygninger. Siden 70'erne har der været en tendens til at bevæge sig væk fra den gamle læresætning om at ”Form follows function” og man har oftere arbejdet ud fra et dogme om, at bygninger kan være bestemmende for vores væremåde, politisk såvel som socialt, så tidens nye dogme lyder: ”Architecture shapes behaviour”.

Hos DE-SITE tror vi ikke på den udvikling!
Selvom bygninger bedømmes udefra, opleves de indefra, og derfor har vi hos DE-SITE valgt side og beskæftiger os kun med bygningens indre liv.

Når æstetik og materialer mødes i rummelige disponeringer som udspringer af vores behov, kan arkitekter skabe bygninger, som bidrager positivt såvel socialt som økonomisk.
I hver eneste opgave ønsker vi ikke kun at efterleve funktionskrav, men også at anerkende og forstå brugernes behov, og med den forståelse, at bearbejde arkitekturen til et sted, som ikke kun opfylder behov, men som også skaber nye sammenhænge og oplevelser mennesker imellem.
Vi ønsker at arbejde i spændingsfeltet mellem det tryghedsskabende, genkendelige og det sanselige rum, der motiverer og understøtter vores behov som mennesker.

DE-SITE tager derfor sit afsæt i et socialt udgangspunkt for arkitekturen. Vores lyttende og anerkendende tilgang til mennesker giver plads til, at alle føler sig hørt, og vores opgaver er præget af et stærkt ønske om at forstå de menneskelige faktorer, der er rammen for opgaven, og at omdanne de praktiske krav til en indfølt arkitektur, som rummer plads og mulighed for at alle interessenter kan udfolde sig.