Lej en projektleder

I kraft af vores ekspertviden indenfor ejendomme, arkitektur, branding, teknik, processer og mennesker agerer vi ofte som bindeled mellem beslutningstagere og slutbrugere. Ligeledes ved vi fra vores arbejde som rådgivere på brugernes side, hvor vigtigt det er at få brugernes behov og ønsker rettidigt ind i processen.
Det er ikke omkostningsfrit at flytte domicil eller forsøge at arbejde, mens det vrimler med håndværkere, omkring en. Det kan blive ekstra dyrt, Hvis man efterfølgende finder ud af, at man har fået bygget for meget, eller at man ikke kan placere så mange arbejdspladser, som man havde planlagt. Og hvis netop planlægningen skrider, kan man risikerer at stå med husleje for både det gamle og det nye lejemål.

Man ser ofte, at en medarbejder bliver udpeget af ledelsen, til at have ansvar for at, byggeriet, flytningen, indkøb af møbler, drift, IT mv. forløber problemfrit.
Den pågældende person skal selvfølgelig udføre sit normale arbejde i samme tidsrum og derudover skal de opsamle viden og information fra organisationen, oversætte denne og formidle den videre til lejerådgiveren, arkitekten eller hvem de nu står overfor.
Er det en entreprenør, de står over for, har de ofte kun begrænset tid til at indhente informationerne og samtidigt få dem godkendt, hvis ikke de vil mødes af et krav om tidsfristforlængelse og ekstrabetaling.

Det er et stort ansvar at pålægge en enkelt person, uden denne har de nødvendige kompetencer og redskaber til at løse opgaven.
For at optimere beslutningsgangen og forhindre tidstab tilbyder DE-SITE projektledere, som kan arbejde internt hos kunden. Vores projektledere er erfarne, højt kvalificerede personer, der ved hvilke informationer, som skal fremskaffes og hvornår, og som samtidig kan de sikre værdiskabende løsninger i samarbejde med ejendomsmægler/udlejer/developer/ entreprenør – eller hvem virksomheden skulle stå overfor.

Med en DE-SITE konsulent til at styre processen, kan virksomheden fortsætte med at udføre sin kerneforretning. Vore projektledere arbejder med henblik på at skabe de mest optimale rammer for de givne aktiviteter og mennesker, der skal bruge bygningen. Vores arkitektoniske udgangspunkt er at skabe sammenhæng mellem brugerne og bygningen – med hensyntagen til såvel æstetik og identitet såvel som funktionalitet og optimering.

Vores projektledere har arbejdet for firmaer som: Novo A/S, Pandora, EG, ALLER og Novo Nordisk Fonden.

2014-01-21-10-46-25
2015-08-28-12-41-07