Aller Media, Oslo

STED: Oslo, Norge
OPDRAGSGIVER: Aller Media
PROGRAM: Bygherrerådgivning ved totalentreprise
STØRRELSE: 10.000 M2
STATUS: Nov. 2011 - Feb. 2015 Opført
SAMARBEJDSPARTNERE: LOF Arkitekter, Norge

SITE har siden 2004 rådgivet Aller Media i forbindelse med nyopførelse og ombygning af flere af deres domiciler og andre ejendomme, hvor vi har bidraget med at optimere arkitektoniske og tekniske løsninger samt arealer. Aller Media besluttede i 2004 at samle alle deres mediefunktioner og redaktioner i ét samlet domicil på 18.000 m2 på Havneholmen i Københavns Havn.

SITE bistod Aller igennem hele processen som bygherrerådgivere med ansvar for organisering, byggeprogram og proces. Domicilet stod færdigt i 2009, og i 2011 bad Aller SITE om at rådgive i forbindelse med en tilsvarende proces, nu for deres organisation i Norge. Domicilet i Oslo var udviklet af en lokal projektudvikler, og SITE blev i første omgang bedt om at bistå Aller med optimeret byggeprogram samt effektivitets analyser og arbejdsflow vurderinger. SITEs analyser førte til, at SITE som arkitekt tegnede et nyt optimeringsforslag og kunne i denne proces forbedre arbejdspladsindretning og dermed spare 1 fuld etage væk på 1.700 m2.

Endvidere har SITEs analyser og optimeringsprojekt sikret, at hele konceptet blev fremtidssikret i forhold til organisatoriske ændringer, samtidig med at indretningen tilvejebringer et optimalt indeklima og arbejdsrum for medarbejderne.
Arkitektonisk har SITEs projekt tilført de indvendige rumligheder en langt større dynamik ud mod atriet og har fået trappen i spil som et designmæssigt element der tilfører rummet en karakterfuld oplevelse. Eftersom projektudvikleren ikke kendte til Allers organisation og arbejdsflow blev SITE derfor garanten for at bygningen modsvarer de opstillede programkrav og lever op til Allers standard, brand og vision.
SITE agerede samtidig som arkitekt og controller af den norske udviklers projektkvalitet og økonomi, og granskede løbende projektet, for at sikre at Aller fik den kvalitet og de tekniske løsninger, der var aftalt.
SITE førte tilsyn på byggepladsen og forestod kvalitets kontrol af de udførte arbejder.

Aller_Oslo_0054
aller_oslo_tekokken-gron_projektbillede_lav
aller_oslo_rod_thumb
aller_oslo_lounge-i-atrie_thumb